Recently Accepted Papers

Articles 45

Sunjae Yoon, Ji Woo Hong, Eunseop Yoon, DaHyun Kim, Junyeong Kim, Hee Suk Yoon, Chang D. Yoo, "Selective Query-guided Debiasing for Video Corpus Moment Retrieval", European Conference on Computer Vision 2022.


Chaoning Zhang, Kang Zhang, Chenshuang Zhang, Axi Niu, Jiu Feng, Chang D. Yoo, In So Kweon, "Decoupled Adversarial Contrastive Learning for Self-supervised Adversarial Robustness", European Conference on Computer Vision 2022.


No.
Subject
Author
45 Bayesian Analysis 1 paper accepted!
Admin
May 03, 2023 27
44 IEEE Access 2023 2 paper accepted!
Admin
Feb 14, 2023 50
43 ICASSP 2023 1 Paper Accepted!
Admin
Feb 16, 2023 61
42 INTERSPEECH 2023 1 paper accepted!
Admin
May 19, 2023 149
41 SENSOR and MDPI 2023 2 paper accepted!
Admin
Mar 09, 2023 396
40 ICLR 2022 1 Paper Accepted!
Admin
Mar 09, 2022 877
39 ACL 2023 3 paper accepted!
Admin
May 02, 2023 1414
38 Advanced Materials 2023 1 paper accepted!
Admin
Mar 28, 2023 3544
37 Speech Communication 2021 1 Journal Paper Accepted!
Admin
Dec 07, 2021 3677
36 EMNLP 2022 2 paper accepted!
Admin
Oct 07, 2022 3846
35 AAAI 2022 1 Paper Accepted!
Admin
Dec 21, 2021 5250
34 NAACL2021 1 Paper Accepted!
Admin
Apr 20, 2021 5360
33 ICIP 2021 3 Papers Accepted!
Admin
May 24, 2021 5937
32 ECCV Workshop and Challenge 2018
Admin
Mar 25, 2019 6373
31 Sensors 4 journal paper accepted!
Admin
Jul 25, 2022 7264
30 JSTSP 2016 file
Admin
May 08, 2018 9239
29 IJCNN 2019 file
Admin
Mar 12, 2019 10630
28 ICASSP 2017 file
Admin
May 08, 2018 11279
27 TASLP 2021 1 Paper Accepted!!!
Admin
Sep 17, 2021 11645
26 ECCV Workshop and Challenge 2018
Admin
Mar 25, 2019 11934